Bitcoin osiągający 397 tys. dolarów do 2030 r. to zgadywanka, że Biraajmaan

Początkowa funkcjonalność Bitcoina w ekosystemie była zgodna z ruchem. Niezależnie od tego, czy chodzi o ruch pomiędzy wymianą, czy też o transakcje dotyczące usług komunalnych w celu nabycia towarów lub usług. Ostatni raport z badań modelował cenę Bitcoinu w odniesieniu do równania wymiany Irvinga Fishera, gdzie przewidywano docelowy adresowalny rynek BTC (TAM). Równanie modelu wymiany … Weiterlesen

Bitcoin Cash Hashrate Verteilung schürt die Angst

Bitcoin Cash Hashrate Verteilung schürt die Angst vor einem bevorstehenden 51 Prozent Angriff Bitcoin Cash, ein Ableger der ursprünglichen Bitcoin, die sich zu einer der größten Altmünzen nach Marktkapitalisierung entwickelt hat, befindet sich derzeit in trübemischen Gewässern. Doch statt dass sich der Preis nur etwas schlechter als gewünscht entwickelt, stellen sich neue Fragen nach der … Weiterlesen